Scandia Gear, gevestigd aan de Lorentzweg 31, 3208 LJ Spijkenisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.scandiagear.com, Lorentzweg 31, 3208 LJ Spijkenisse, +31 (0)181 600 955
Please note that our Privacy statement is only available in Dutch, for now.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Scandia Gear verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, door het versturen van correspondentie en/of telefonisch contact;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer.

Alleen wij hebben toegang tot- en verzamelen van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens aan niemand verkopen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zodoende te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u in dit kader ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@scandiagear.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Scandia Gear gebruikt uw gegevens om te kunnen reageren wanneer u – om welke reden dan ook – contact met ons opneemt en ter uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Scandia Gear analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Scandia Gear volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
 • Scandia Gear verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Scandia Gear neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Scandia Gear) tussen zit. Scandia Gear gebruikt de volgende computerprogramma’s en/of systemen:

 • Microsoft Software, wij gebruiken deze software op onze servers en clients;
 • ERP systeem, wij gebruiken deze software voor frontoffice en backoffice doeleinden;
 • Scansoftware, wij gebruiken deze software facturen te scannen;
 • Event Manager, wij gebruiken deze software als aanvulling op het ERP systeem in het kader van automatisering.

Wij verwachten dat onze bedrijfsvoering geen gevolgen heeft in het kader van uw privacy.


Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Scandia Gear bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de categorieën:

Tabel NLDelen van persoonsgegevens met derden

Scandia Gear verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, zoals het verzenden van een bestelling, voor onderzoeks-, statistische- en analysedoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien in dit kader persoonsgegevens doorgestuurd moeten worden naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, zullen wij alle noodzakelijke maatregelen treffen om de persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen.

Cookies – of vergelijkbare technieken  die wij gebruiken
Scandia Gear gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, Ipad of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Het gebruik van cookies zorgt ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Daarnaast kunnen wij hierdoor onze eigen website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor onze uitgebreide cookie statement verwijzen wij u door naar onze cookie policy welke separaat op onze website is opgenomen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Scandia Gear en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om persoonsgegevens die wij van u beschikken, in een computerbestand, naar u of een andere – bijvoorbeeld een door u genoemde organisatie – toe te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@scandiagear.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Van  belang is – ter bescherming van uw privacy – in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan uw paspoort (MRZ), identiteitsbewijs-/paspoort- en/of burgerservicenummer zwart te maken. Na ontvangst reageren wij zo snel mogelijk – in ieder geval binnen vier weken – op uw verzoek.
Scandia Gear wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Scandia Gear neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De veiligheidsmaatregelen omvatten firewalls, encryptie, gebruik van beveiligde IT-omgevingen, toegangscontrole en de zorgvuldige selectie van derden die persoonsgegevens voor ons gaan verwerken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met met ons via info@scandiagear.com.

Scandia Gear kan haar privacybeleid van tijd tot tijd actualiseren. In geval van een aanzienlijke wijziging in het beleid plaatsen wij een mededeling op onze website samen met het geactualiseerde privacybeleid.